Livsglæden skal blomstre blandt vores ældre

Som forstander på et plejehjem i Aarhus oplever jeg hver dag, hvordan en god pleje og omsorg skaber livsglæde blandt vores ældre borgere og deres familier. Jeg vil være med til at skabe rammen for de bedste plejehjem i Aarhus kommune med mere nærhed og mindre ensomhed.

  • Der skal investeres i gode fysiske rammer på vores plejehjem
  • Der skal være frihed til, at det enkelte plejehjem kan træffe de beslutninger, der er bedst for deres beboere, sammen med deres beboere
  • Der skal være dygtige ledere, som formår at skabe en god og attraktiv arbejdsplads
  • Der skal ansætte både flere SOSU’er og andre faggrupper, for eksempel pædagoger, i ældreplejen for at skabe en stærk tværfaglig indsats. Samtidig skal arbejdsmiljøet styrkes.

Børn og unge skal have det godt i Aarhus

Som mor oplever jeg, at børn under Coronapandemien er blevet mere ensomme og bevæger sig mindre. Derfor er det helt nødvendigt at modarbejde ensomhed og fremme sundheden ved at skrue op for leg, bevægelse og masser af sjove aktiviteter i børnehaver og skoler. Ligeledes skal fritids-og ungdomsskolerne understøtte de unge i sunde vaner.

  • Vi skal have flere ungdomshuse til børn og unge i kommunen. Her skal der være plads og tid til aktiviteter og samvær
  • Vi skal understøtte den aktive transport. Det skal være både sjovt og sikkert at cykle, gå og løbe i Aarhus, det er godt for både sundheden og klimaet. Der skal skabes flere supercykelstier.
  • Vi skal have flere sundhedshuse, hvor udsatte familier og børn kan få hjælp til at forbedre deres trivsel gennem fællesskaber, træning- og sundhedsforløb i de lokale foreninger.

Det kræver knofedt at nå klimamålene​

Kommunens klimamål om at blive CO2-neutral i 2030 kræver rigtig meget af os. Vi skal inddrage borgere og institutioner i at finde de gode løsninger. I ældreplejen kører vi i el-biler, men vi skal blive endnu bedre til at mindske madspild og til at sortere vores affald. Det kan vi som arbejdsplads understøtte meget mere.

Aarhus skal være en levende og spændende handelsby

Min mand driver en af landets ældste specialbutikker, Lauges ved Banegårdspladsen. Det er en fantastisk butik med tøj i alle størrelser. Den og rigtig mange andre specialbutikker gør Aarhus til en levende by, men nogle af dem er hårdt presset af høje huslejer i Midtbyen. Jeg vil arbejde for, at kommunen nedsætter en task-force, der skal undersøge, hvordan vi tager hensyn til de små butikker i byplanlægningen. Vi skal sikre, at specialbutikkerne fortsat består til glæde for os, der bor i Aarhus, men også for turister fra nær og fjern.